Mijn visie op spiritualiteit

Deze blog zat er al een tijdje aan te komen - en tegelijkertijd zat ik er eerlijk gezegd ook een beetje tegenaan te hikken .... Want het is geen makkelijk onderwerp, spiritualiteit. Dat wil zeggen: het is geen makkelijk onderwerp om woorden  aan te geven. Toch ga ik dat in deze blog proberen. Want spiritualiteit vormt nu eenmaal een integraal onderdeel van mijn werk en leven. En ik deel graag mijn visie daarop met jou!

 

Wat is spiritualiteit?

Laten we eens beginnen met wat spiritualiteit eigenlijk IS. In de breedste zin heeft spiritualiteit betrekking op de geest, op alles wat met de ziel of spirit te maken heeft. Met datgene wat niet tastbaar, maar wel degelijk voelbaar en kenbaar is. Het refereert aan de essentie van ons bestaan, maar ook aan onze eigen wezenlijke kern. 

Wanneer je je spiritueel gaat ontwikkelen, wordt dit meestal aangedreven door een zoektocht naar (meer) betekenis, naar persoonlijke groei en zelfrealisatie en/of de ervaring van verbondenheid met iets groters dan jijzelf. Daarbij vormt spiritualiteit een kader waarbinnen je jezelf en jouw levenservaringen, maar ook het leven in het algemeen, veel beter leert kennen en begrijpen. Het biedt namelijk ook antwoorden op grote levensvragen, zoals: ´Wie ben ik?´, ´Waarom ben ik hier?´, ´Wat is de zin van het leven?´ etc.

Voor mij gaat spiritualiteit in de basis over bezieling: over de infusie van het zielselement in ons leven en werk hier op aarde. Over de verbinding met onze ware natuur, met het grotere geheel én met de bron. Over het besef dat we in een betekenisvol Universum leven waarin alles met elkaar verbonden is - en waarin sprake is van een hogere orde of organiserend principe. En, niet te vergeten, dat alles al in onszelf zit .... Want eigenlijk zijn we een soort mini-goden - die zich vaak (nog) helemaal niet bewust zijn van hun ware krachten en immense potentieel!

 

 

Spiritualiteit en religie

Hoewel spiritualiteit en religie op elkaar kunnen lijken, zijn ze zeker niet hetzelfde. Spiritualiteit is vrij van aard en niet of nauwelijks gestructureerd. Religie daarentegen heeft een formeler en traditioneler karakter. Het is dogmatischer, georganiseerd rondom bepaalde (vaststaande) doctrines, geloofsovertuigingen, gedragsregels en rituelen. Waar religieuze beleving over het algemeen meer gericht is op het collectief - zoals samenscholingen in kerken bijvoorbeeld - is spiritualiteit juist vaker een individuele aangelegenheid. Al kun je je natuurlijk ook daarin verenigen en verbinden met gelijkgestemden! Spirituele beoefening kent vele verschillende uitingsvormen en is echt een persoonlijke ervaring, die er voor iedereen weer anders uit kan zien. Spiritualiteit (in zuivere vorm) nodigt je uit om vooral je eigen leider te zijn.

 

Zweverig? Juist niet!

Een van de grootste misvattingen over spiritualiteit is dat het alleen voor bepaalde mensen of groeperingen zou zijn. Maar we zijn allemaal  spirituele wezens .... Of jij als mens er nu iets mee hebt of niet, je bent en blijft een spirit, een ziel in een menselijk lichaam. En het spirituele niveau van ons bestaan is nét zo belangrijk als het mentale, fysieke en emotionele niveau. Zo niet nog belangrijker. Want met het ontwikkelen van jouw spiritualiteit heb je een onmisbare sleutel in handen, die de deur naar (ware) vervulling openzet!

Een andere misvatting is het uitgekauwde en bovendien onjuiste idee dat spiritualiteit ´zweverig´ zou zijn. Terwijl degenen die dit roepen vaak degenen zijn die het contact met hun eigen spirituele essentie zijn verloren, dit niet belichamen en (dus) vooral vanuit hun hoofd leven. Als een hoofd op pootjes. Dat is pas écht zweverig!
Gezonde spiritualiteit daarentegen is geaard en geworteld in de realiteit waarin wij leven. Je bent immers niet voor niets hier. Je hebt dit leven op aarde gekregen, wat je verder vorm mag geven. En ja, het kan heel makkelijk - en verleidelijk! ;-) - zijn om jezelf te verliezen in al die aardse zaken en zo de spirituele dimensie van jouw bestaan uit het oog te verliezen of te verwaarlozen .... Maar andersom zie ik mensen ook vaak hélemaal opgaan in de spirituele wereld - zeker als ze nog aan het begin van hun reis staan. En dan kan de balans ook weleens doorslaan. Terwijl het juist gaat om die balans. De uitdaging zit hem er namelijk in om het aardse en het spirituele met elkaar te verenigen. Anders gezegd: om een harmonieus huwelijk vorm te geven tussen jouw eigen ziel en ego. En dus niet om, zoals nogal eens wordt gedacht en gepredikt in spirituele kringen, jezelf te ontdoen van datzelfde ego ....

 

 

Praktische spiritualiteit

Wat je dan krijgt is praktische spiritualiteit. Want let´s face it: je bezighouden met spiritualiteit heeft pas écht meerwaarde als je het weet te vertalen naar en toepassen in de (dagelijkse) praktijk. En laat dat nu precies zijn waar ik voor sta en wat ik doorgeef, in allerlei vormen. Ik kan jou 1001 dingen aanreiken op dit gebied - en ik doe niets liever dan je laten zien wat er allemaal mogelijk is in dit leven! Maar je zal mij nooit horen zeggen wat jij ´moet´ doen. Behalve als je echt even een zetje nodig hebt :-)
Nee, maar even serieus. Sommige spiritueel leraren zijn daar heel goed in, waardoor je kunt gaan geloven dat je toch echt moet gaan mediteren bijvoorbeeld. Dat is niet zo! Doe ik zelf ook niet .... Ik zal je altijd stimuleren om vooral bij jezelf te blijven en je eigen vorm te ontdekken. Want spiritualiteit gaat nadrukkelijk NIET over het (op)volgen van andermans waarheid, methoden en adviezen. Het gaat juist over het vinden van jouw eigen waarheid.

Wat werkt, is wat voor JOU werkt. Dat is een proces van ontdekken en experimenteren. Van jezelf steeds beter leren kennen, op een heel ander niveau dan je tot nu toe ervaren hebt. En daar kan ik jou uitstekend in begeleiden --> in dit mentortraject bijvoorbeeld!

 

Gepubliceerd op: 30 november 2023 - © Luminessenz

 


Deel website Lux Life CoachingDeel op
FacebookGoogle+LinkedInTwitter

English